Chodzi o to aby pomóc wszystkim dzieciom na całym świecie w osiągnięciu ich pełnego potencjału.

Metoda Domana jest często postrzegana przez pryzmat programów intelektualnych takich jak nauka matematyki czy czytania globalnego oraz niezwykle rygorystycznych harmonogramów, które należy przestrzegać aby uzyskać rezultaty. Czy słusznie?

Metoda Domana, zwana również metodą filadelfijską lub metodą Domana-Delacato, powstała w skutek działań wielu osób na przestrzeni wielu lat, które postanowiły pomóc dzieciom uszkodzonym nadrobić zaległości rozwojowe i jednocześnie osiągnąć ich pełen potencjał. Sama historia życia zawodowego Glenna Domana, opowiadająca jak rodziły się poszczególne pomysły jest prawdziwie fascynującą lekturą.

Glenn Doman był fizjoterapeutą i jako młody chłopak pracował z ludźmi, którzy w skutek udaru bądź innego uszkodzenia mózgu stracili część sprawności. Szybko zauważył, że metody, których nauczył się na studiach pomagają w łagodzeniu pewnych symptomów, jednak w niewielkim jedynie stopniu poprawiają znacząco jakość życia pacjentów i pozwalają im wrócić do sprawności. Koleje losu zepchnęły go na tereny zajmowane przez Dr Temple Faya, neurochirurga z Filadelfii. Dr Fay przedstawił Glena Domana światu ludzkiego mózgu i to ta fascynacja potencjałem ludzkiego mózgu była motorem napędowym późniejszych działań Domana. Szczerze polecam Jak postępować z dzieckiem z uszkodzeniem mózgu (What To Do About Your Brain-Injured Child), gdzie dokładnie opisano jak potoczyła się historia zawodowa Domana, ale i jak w czasie jego życia metoda nabrała dzisiejszego kształtu.

Dla mnie Metoda Domana nie jest fortunną nazwą. Z resztą sam Doman wspomina, że w tworzenie zaleceń jako tako było zaangażowanych wiele osób stąd nie tylko jego nazwisko powinno promować te działania. Dlatego często mówię o Filozofii Domana. Domana, bo to jego wczesne poczynania i wizja sprawiły, że znalazły się i środki i ludzie chcący zainwestować swój czas w poszukiwanie rozwiązań, które poprawiłyby jakość życia dzieci z uszkodzeniami mózgu. Filozofii bo spektrum działań wchodzących w zakres „Metody” jest tak szerokie i wchodzi w rzeczy tak podstawowe, a tak zapomniane jak budowanie partnerskich relacji między dzieckiem a rodzicem, że nie sposób zamknąć to wszystko w rygorystyczne słowo jakim jest metoda. Błędnym i niesprawiedliwym jest też sprowadzanie Metody Domana do nauki czytania czy liczenia przez pokazywanie dziecku odpowiednich kart. Pięknie wyjaśnia to sam Instytut Domana:

Metoda nie jest pojedynczym zabiegiem czy działaniem; jest to holistyczny system zabiegów, obejmujący zabiegi fizjologiczne, żywieniowe, fizyczne, sensoryczne i poznawcze.

Doman International

Tak więc, kochani rodzice, programy inteligencji, matematyka czy czytanie, o których często się mówi w kontekście Metody Domana to tylko część działań wchodzących w spektrum Metody. Do tego dochodzą również między innymi wspomaganie rozwoju fizycznego w tym pływanie oraz zapewnienie dziecku odpowiedniej diety wspomagającej jego rozwój neurologiczny. Co więcej rozwój fizyczny jest motorem napędzającym całą tę machinę i im słabszy rozwój fizyczny tym fundamenty do rozwoju intelektualnego są gorsze. Ta informacja jest szczególnie ważna w kontekście dzisiejszego świata zmierzającego ku jednemu wielkiemu stołkowi na którym można usadzić szanowne cztery litery pozostając w minimalnym stanie ruchliwości.

Idąc dalej Spencer Doman w swoim artykule tak oto definiuje Metodę: The Doman Method is a system of home-based treatments designed to help children with special needs develop and progress in every area of function, with the ultimate goal of wellness.

Metoda Domana to system zabiegów wykonywanych w środowisku domowym zaprojektowanych w taki sposób aby pomóc dzieciom uszkodzonym rozwijać się w każdym zakresie funkcjonowania w celu osiągnięcia stanu ogólnego dobrobytu.

Spencer Doman

Oczywiście Metoda jako, że stworzona i stosowana w celu poprawienia jakości życia dzieci z różnymi problemami w zakresie funkcjonowania mózgu, w kontekście dzieci zdrowych będzie miała nieco inny wymiar. Ćwiczenia fizyczne, na przykład, jakie proponuje Doman, nie będą traktowane stricte jako środek naprawczy i napędzający procesy rozwoju mózgu w zakresie w jakim ten rozwój został z powodu jakiegoś uszkodzenia zatrzymany. Niemniej jednak, wspieranie rozwoju fizycznego u dzieci zdrowych będzie pozytywnie oddziaływać na ich rozwój intelektualny. Co ciekawe całkowite blokowanie owego rozwoju doprowadziłoby do uszkodzenia mózgu, o czym szerzej wspomnę we wpisie dotyczącym znaczenia rozwoju fizycznego.

Podsumowując, wczesne wspieranie rozwoju dziecka Metodą Domana to nie jest pokazywanie kart dziecku z zakresu matematyki, czytania globalnego czy bitów inteligencji. Jest to holistyczny proces który zaczyna się u nas w kuchni i biegnie pędem przez różnego rodzaju proponowane aktywności fizyczne i fizjologiczne dostosowane do neurologicznego wieku dziecka tak aby umożliwić mu łatwiejsze przyswajanie informacji w tym tych zawartych na kartach takich jak wszelkiego rodzaju bity inteligencji. Instytut Domana oraz Instytuty Osiągania Potencjału Ludzkiego wspierają rodziców i szkolą ich tak, aby mogli jak najlepiej wspierać swoje dzieci, gdyż wszystkie zalecane działania są najlepiej wykonywane i najbardziej efektywne wtedy, kiedy są wykonywane przez rodziców w partnerskiej relacji współpracujących z dziećmi. Dlatego też Domanowany maluch nie tylko będzie świetnie liczył, ale i świetnie biegał. Nie tylko będzie świetnie czytał ale i pięknie pływał. A dzięki temu iż rodzice będą z nim aktywnie spędzać wspólne chwile będzie również wychowywany w atmosferze akceptacji i miłości pozwalającej mu poznawać świat w najbezpieczniejszych lecz i najlepszych warunkach.

Zapraszam do lektury innych wpisów ale i do kontaktu ze mną 🙂

Print Form