Z jakimi problemami możemy się zwrócić do Doman International?

Metodę Domana poznałam jako mama zdrowych chłopców. Zdrowych, bo nieprzejawiających żadnych poważnych symptomów uszkodzenia mózgu. Tak naprawdę szukałam metod wczesnego wspierania rozwoju dzieci bo podświadomie czułam, że w dzieciach drzemie ukryty potencjał, który chciałabym poznać. I Metoda Domana świetnie się do tego nadaje. Jednak sama Metoda została stworzona z myślą i przeznaczeniem dla dzieci z uszkodzeniem mózgu. I dzisiaj chciałabym poruszyć kilka symptomów, które można zaadresować używając Metodę Domana.

Poniżej wypisałam listę objawów/symptomów uszkodzenia mózgu jakie są wymienione na stronie Doman International. Piszę symptomów, bo te jednostki chorobowe, którymi opisuje się dzieci są traktowane w DI jako symptomy uszkodzenia mózgu. Domanowy Profil Rozwojowy, jako narzędzie badania obszaru mózgu, który uległ uszkodzeniu, pomaga określić prawdziwą chorobę dziecka. I nigdy nie będzie to zespół objawów opisywany jako Autyzm, Zaburzenie Rozwoju czy nawet genetyczny Zespół Downa. Diagnoza zawsze będzie mówiła o częściowym czy całościowym uszkodzeniu konkretnej części mózgu. I tym samym wszystkie dzieci są ewaluowane i poddawane terapiom które mają naprawić lub usprawnić właśnie tę uszkodzoną część mózgu.

Autyzm

Autyzm to zaburzenie neurorozwojowe. Tak zaczyna się informacja na temat Autyzmu umieszczona na stornie Doman International. Fundacja Jim donosi, iż w Polsce 1 na 100 dzieci choruje na Autyzm. Ale nie to zaciekawiło mnie najbardziej:

Objawy autyzmu dotyczą w dużej mierze sfery komunikacji. Dziecko z autyzmem może mieć problemy z nawiązywaniem kontaktów oraz zwykłą rozmową z innymi.

Fundacja JiM

Pewna myśl zapadła mi w pamięć z książek Domana. A mianowicie fakt, że wraz z utratą mowy osoby z uszkodzeniem mózgu zaczynają być traktowane jak idioci. W przypadku chorych dzieci ta umiejętność mogła się nigdy nie zmanifestować. W rzeczywistości umiejętność mówienia nie jest spójna z umiejętnością rozumienia czy rozumowania. Autyzm to objaw uszkodzenia mózgu, który może być zaadresowany przez Metodę Domana.

Całościowe Zaburzenie Rozwoju

Całościowe Zaburzenie Rozwoju to worek do którego wrzuca się wszystkie lepiej lub gorzej poznane choroby, które wpływają na jakość rozwoju dziecka. Zalicza się do nich między innymi wyżej wspomniany Autyzm, ale i Zespół Apsergera, Zespół Hellera, Zespół Retta. Standardowe objawy, jakie dzielą wszystkie te choroby to przede wszystkim:

  • trudności w komunikacji i używaniu języka
  • trudności w kontaktach międzyludzkich
  • upośledzenie zdolności uczenia się
  • zespół unikania patologicznego, brak chęci przytulania
  • nietypowe zachowanie, nietypowa zabawa
  • trudności z wyrażaniem emocji
  • słabość fizyczna

Różnego Rodzaju Zaburzenia Genetyczne

Doman International nie mydli nam tu oczu. Informacja na stronie mówi o tym, że nie da się wyleczyć genetycznego szwenksa. Genów nie zmienimy. Z doświadczenia zespołu natomiast wynika, iż dzieci, które posiadają jakiś zdiagnozowany genetyczny szwenks mogą odnieść sukces stosując program. Jest to związane z tym, że zaburzenia genetyczne często manifestują się jako opóźnienie rozwoju i Doman International diagnozując część mózgu, na którą wpłynęła dana genetyczna choroba może zaproponować program wspierający rozwój właśnie tej części mózgu. Mózg jest super i odpowiednio stymuowany wytworzy sobie odpowiednie ścieżki.

While a person’s genes cannot be changed, many of the symptoms, problems and behaviors that these individuals exhibit are the result of poor neurodevelopment. If the development and function of their brain improves, the symptoms the person experiences can reduce.

Doman International

Chociaż nie można zmienić genów danej osoby, wiele objawów, problemów i zachowań, które wykazują te osoby, jest wynikiem słabego rozwoju neurologicznego. Jeśli rozwój i funkcja ich mózgu poprawią się, objawy mogą się zmniejszyć.

Epilepsja

Epilepsja jest ciekawym zagadnieniem bo zawsze jest przedstawiana, jako coś be be bleee. I rzeczywiście, zdrowa osoba nie powinna mieć ataków epilepsji. Ataki mogą być słabsze i silniejsze i niestety wpływają na stan mózgu człowieka. Jest to jesdnak rodzaj reakcji obronnej mózgu, o czym wspominał Douglas Doman na kursie Doman Interantional który miałam przyjemność odbyć. Metoda Domana może pomóc zredukować a nawet wyeliminować napady padaczki poprzez działanie na rzecz poprawy funkcjonowania mózgu.

Epilepsja jest uznawana za chorobę nieuleczalną a jej leczenie polega na kontrolowaniu symptomów padaczkowych głównie lekami. Metoda Domana wspiera rozwój i umożliwia lepsze funkcjoowanie mózgu bez użycia jakichkolwiek leków.

Mózgowe Porażenie Dziecięce

Mózgowe porażenie dziecięce to zespół objawów obejmujący zaburzenia w zakresie ruchu. Jest wynikiem uszkodzenia mózgu w łonie matki lub we wczesnym dzieciństwie. Objawy obejmują nieprawidłowe napięcie mięśniowe w tym sztywność, spastyczność, lub nadmierna wiotkość mięśni. Jest to jeden z sztandarowych kandydatów jeśli chodzi ostosowanie Metody Domana.

Trudności w uczeniu się

Prawidłowo rozwinięty mózg nie robi nic w pierwszych miesiącach życia poza uczeniem się. W miarę zdobywania kolejnych umiejętności zaczyna je wykorzystywać do uczenia się dalej. Cały okres wzrostu mózgu do około 6 roku życia to pasma niestającego uczenia się świata. Trudności w uczeniu zazwyczaj zauważamy w momencie, kiedy wymagane jest od dziecka zdobycie kontkretnej wiedzy intelektualnj jak na pprzykład nauka liczenia, czytania, czy zapamiętania wiersza. Trudności w uczeniu się wynikają często z uszkodzenia mózgu i mogą być zaadresowane Metodą Domana z ogromnym sukcesem.

Zespół Aspergera

Zespół Aspergera mieści się w spektrum autyzmu i obejmuje podobne objawy z naciskiem na uporczywe trudności w zakresie umiejęności społecznych. Podobnie jak Autyzm objawy mogą ulec eliminacji lub poprawie przy odpowiedniej stymulacji mózgu.

Zespół Downa

Jest to jeden z najpopularniejszych zespołów który jest wadą wrodzoną. Dzieci z zespołem Downa (Trisomia21) posiadają dodatkowy chromosom 21. Objawy obejmują mniejsze zdolności poznawcze czego wynikiem jest niepełnosprawność intelektualna. Odpowiednio stymulowane mogą osiągnąć sukcesy intelektualne i poprawić jakość swojego życia.

People diagnosed with (…) are not hopeless

Doman International

Diagnoza (…) nie sprawia, że nie ma dla tej osoby nadziei. Tak opisuje większość z tych przypadków Doman International. Nie ma tak naprawdę znaczenia jaka jest oficjana diagnoza zaburzeń rozwojowych dziecka. Nie ma też znaczenia wiek, chociaż najłatwiej leczy się maluszki, ale Metoda z powodzeniem wspiera dzieci starsze a nawet i dorosłe. Podczas kursu Spencer Doman wspomina, że pomagał w leczeniu swojego dziadka (od strony mamy), który po udarze mózgu stracił pewną sprawność. Najważniejsze jest jednak to, że osoby z uszkodzeniem mózgu też mają szansę na poprawienie jakości swojego życia, a w przypadku małych dzieci rezultaty metody mogą przerosnąć nasze oczekiwania.

Doman International prowadzi konsultacje oraz kursy zarówno stacjonalne jak i zdalne. Osoby, które chciałyby dowiedzieć się czegoś więcej zachęcam do zagłębienia tematu i kontaktu z Doman International.

Zachęcam również do przeglądnięcia moich wpisów: Czym jest Metoda Domana oraz Co to jest Domanowy Profil Rozwojowy. Zachęcam również do przeglądnięcia wpisaów na temat tego jakie elementy Metody Domana można wprowadzać w domu ze zdrowym maluszkiem.