Metoda Domana jest często postrzegana przez pryzmat programów intelektualnych takich jak nauka matematyki czy czytania globalnego oraz niezwykle rygorystycznych harmonogramów, które należy przestrzegać aby uzyskać rezultaty. Czy słusznie?